Το συγκινητικό τραγούδι ενός Σύριου πρόσφυγα…

969