Οι αλλαγές για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο

801

Σχολές δύο κατηγοριών προβλέπει το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας σύμφωνα με τις οριστικές αλλαγές για το Λύκειο και τις πανελλήνιες εξετάσεις που ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Η «κόκκινη» σχολή προβλέπει πανελλαδικές εξετάσεις και η πράσινη την απόκτηση αποκλειστικά και μόνο του απολυτηρίου. Σε ότι αφορά τις Πανελλήνιες το νέο σύστημα δεν περιέχει μεγάλες αλλαγές σε σχέση με το υπάρχον, οι μαθητές εξετάζονται πανελλαδικά σε τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα.

Ωστόσο, μεγάλη αλλαγή προκύπτει για τους μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης γιατί αντικαθίσταται το μάθημα των λατινικών από το μάθημα της Κοινωνιολογίας. Τα λατινικά παραμένουν στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ΄ Λυκείου ως μάθημα επιλογής.

Για την εισαγωγή στις «πράσινες» σχολές για το σχολικό έτος 2019-2020 οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου τον Οκτώβριο του 2019 θα κάνουν μια δήλωση μέχρι δέκα επιλογές σχολών και τμημάτων. Εντός μια εβδομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Παιδείας, θα τους έχει ανακοινωθεί αν οι Σχολές και τα τμήματα τα οποία δήλωσαν ανήκουν στις «κόκκινες» ή στις «πράσινες» Σχολές.

Η κατηγοριοποίηση των Σχολών γίνεται βάσει ζήτησης. Δηλαδή, «πράσινες» σχολές θα είναι όσες έχουν συγκεντρώσει χαμηλή ζήτηση από τις αιτήσεις των μαθητών ενώ κόκκινες όσες έχουν υψηλή ζήτηση.

Στην περίπτωση που ένας μαθητής έχει πετύχει σε μια ή περισσότερες «πράσινες» σχολές θα κληθεί να πάρει την τελική του απόφαση για το αν θα εισαχθεί σε μια από αυτές τον Φεβρουάριο του 2020. Και πλέον αυτό που απομένει θα είναι πάρει το απολυτήριο του με τελικό βαθμό 9,5.

Πως διαμορφώνεται ο βαθμός απολυτηρίου

Σε ό,τι αφορά στη διαμόρφωση του βαθμού του απολυτηρίου, με το νέο σύστημα ισχύουν τα εξής:

  • Βαθμός προαγωγής παραμένει το 9,5
  • Για τα μαθήματα που εξετάζονται και γραπτά, ο Μ.Ο. διαμορφώνεται κατά 60% από τον Μ.Ο. των δύο τετραμήνων και κατά 40% από τον βαθμό της γραπτής απολυτήριας εξέτασης
  • Για τα υπόλοιπα μαθήματα, ο βαθμός είναι ο Μ.Ο. των δύο τετραμήνων
  • Στη διαμόρφωση του Γενικού Μ.Ο. (τελικού βαθμού) συμμετέχουν ισότιμα όλα τα μαθήματα πλην της Φυσικής Αγωγής.

Να σημειωθεί ότι οι πρώτη επιλογή των δέκα επιλογών που θα δηλωθούν τον Οκτώβριο του 2019 δεν είναι δεσμευτική για το κανονικό μηχανογραφικό των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων τον Ιούνιο του 2020. Δηλαδή μπορείς να συμπληρώσεις τις Σχολές και τα τμήματα που επιθυμείς τον Οκτώβριο και αντίστοιχα ότι σχολές και τμήματα επιθυμείς στο Μηχανογραφικό.

Τι αλλάζει στη Γ΄ Λυκείου

Η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποτελεί παρέμβαση στη δομή και το πρόγραμμα της Γ΄ Λυκείου, στον τρόπο κτήσης του απολυτηρίου αλλά και στον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην προοπτική σταδιακής καθιέρωσης της ελεύθερης πρόσβασης. Η πρόταση αυτή διαμορφώθηκε με βάση τη φιλοσοφία της προσέγγισης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, των προτάσεων που διατυπώθηκαν στη διάρκεια του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία στην περίοδο 2015-2016, τα πορίσματα των συζητήσεων στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής την ίδια περίοδο, καθώς και μετά από διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα και διάφορους εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς φορείς, ιδιαίτερα μετά τις εξαγγελίες της 3ης Σεπτεμβρίου 2018.