Τουαλέτες με θέα που… εμπέει…

2231

H “τουαλέτα῾῾ είναι μια αυστηρά προσωπική υπόθεση. Ο μόνος χώρος που ακόμα κι ο βασιλιάς πηγαίνει μόνος του όπως λέει κι ο θυμόσοφος λαός. Για πολλούς μια σύντομη υπόθεση για άλλους ῾῾μεγάλη ιστορία῾… Και για να αποδώσεις τα… μέγιστα θα πρέπει να σε εμπνέει το περιβάλλον, κι αν όχι το περιβάλλον τουλάχιστον η θέα. Είναι σπάνιο αλλά όχι απίθανο. Εμείς βρήκαμε και σας παρουσιάζουμε τις πιο… ῾῾θεαματικές῾῾ τουαλέτες στον κόσμο. Εκεί όπου η βιολογική ανάγκη μετατρέπεται σε εμπειρία…  Σε ένα τέτοιο περιβάλλον λοιπόν πως να μην εμπνευστείς;
Τουαλέτες με... μαγευτική θέα (1)

Τουαλέτες με... μαγευτική θέα (2)

Τουαλέτες με... μαγευτική θέα (3)

Τουαλέτες με... μαγευτική θέα (4)

Τουαλέτες με... μαγευτική θέα (5)

Τουαλέτες με... μαγευτική θέα (6)

Τουαλέτες με... μαγευτική θέα (7)

Τουαλέτες με... μαγευτική θέα (8)

Τουαλέτες με... μαγευτική θέα (9)

Τουαλέτες με... μαγευτική θέα (10)

Τουαλέτες με... μαγευτική θέα (11)

Τουαλέτες με... μαγευτική θέα (12)

Τουαλέτες με... μαγευτική θέα (13)

Τουαλέτες με... μαγευτική θέα (14)

Τουαλέτες με... μαγευτική θέα (15)

Τουαλέτες με... μαγευτική θέα (16)

Τουαλέτες με... μαγευτική θέα (17)

Τουαλέτες με... μαγευτική θέα (18)

Τουαλέτες με... μαγευτική θέα (19)

Τουαλέτες με... μαγευτική θέα (21)

Τουαλέτες με... μαγευτική θέα (22)

Τουαλέτες με... μαγευτική θέα (23)

Τουαλέτες με... μαγευτική θέα (24)

Τουαλέτες με... μαγευτική θέα (25)

Τουαλέτες με... μαγευτική θέα (26)