Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης για 1,1 εκατ. οφειλέτες

792

Σε 1.168.438, έναντι 1.050.077 το 2017, ανήλθε το 2018 το πλήθος των οφειλετών για τους οποίους ελήφθησαν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Τρίτη η ΑΑΔΕ.

Η Αρχή «άδειασε» την περασμένη χρονιά τους τραπεζικούς λογαριασμούς 816.721 φορολογουμένων, με τις κατασχέσεις στα χέρια τρίτων να παρουσιάζουν μεν μείωση κατά 52,5% σε σχέση με το 2017, αλλά τις εισπράξεις να αυξάνονται σημαντικά.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, αυτό οφείλεται «στην αξιοποίηση του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών με το οποίο πραγματοποιείται αποτελεσματική και στοχευμένη χρήση των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης».

Το ποσοστό των οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της φορολογικής διοίκησης ανήλθε το 2018 σε 64% (6% πάνω από τον στόχο που ήταν 59%). Μάλιστα, για την τρέχουσα χρονιά, ο πήχυς ανεβαίνει στο 66%, γεγονός που μαρτυρά ότι οι έλεγχοι και τα μέτρα που θα ληφθούν εκτιμάται ότι θα είναι ακόμη πιο δραστικά.

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι, από το «βουνό» των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που ξεπερνούν τα 104 δισ ευρώ, μόνο ένα μικρό μέρος θεωρούνται εισπράξιμα, ενώ ακόμα λιγότερα βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης. Συγκεκριμένα, σε ρύθμιση έχει υπαχθεί ποσό μόλις 3,698,9 δισ, δηλαδή ποσοστό μόλις 3,5%.

Ειδικότερα όπως προκύπτει από τα στοιχεία κατά το περασμένο έτος:

– Οι εισπράξεις εσόδων από την ΑΑΔΕ διαμορφώθηκαν στα 51,867 δισ. ευρώ έναντι στόχου 51,05 δισ. ευρώ

– Το 57,3% των οφειλετών του Δημοσίου με νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές εξόφλησαν ή ρύθμισαν τα χρέη τους. Ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 52%.

– Το 90,9% του φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων ο ΕΝΦΙΑ και ο ΦΠΑ εισπράχθηκαν εμπρόθεσμα.

– Διενεργήθηκαν 26.364 φορολογικοί έλεγχοι από τα Ελεγκτικά Κέντρα και τις Δ.Ο.Υ έναντι στόχου 24.750

– Εισπράχθηκαν 439,3 εκατομμύρια ευρώ από τους ελέγχους έναντι 343,5 εκατ ευρώ το 2017.

– Κατά 52,5% σε σχέση με το 2017 μειώθηκαν οι κατασχέσεις στα χέρια τρίτων λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών. Ανήλθαν σε 816.721 έναντι 1.719.733 το 2017

– Κατά 13,6% μειώθηκαν σε σχέση με το 2017 τα προγράμματα πλειστηριασμού ενώ αύξηση κατά 97,8% παρουσίασαν οι εγγραφές υποθήκης για τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων

– Από το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2019 που διαμορφώθηκε σε 104, 365 δισ. ευρώ σε ρύθμιση έχει υπαχθεί ποσό 3,698 δισ. ευρώ ήτοι ποσοστό 3,5%.. Πάντως το πραγματικό, αφαιρούμενων των χαρακτηρισμένων ως ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών, συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της 01/01/2019, ανέρχεται σε 86,255 δισ. ευρώ αλλά «το συνολικό «αποτελεσματικό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, δηλαδή το πλέον εισπράξιμο μέρος αυτού, ανήλθε την 01/01/19 σε 8,484 δισ. ευρώ και αποτελεί το 8,1% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου»

– Απο το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της 01/01/2019 το 47,7% αφορά μη φορολογικά έσοδα (πρόστιμα ΚΒΣ, δάνεια κ.λπ.), το 27,5% αφορά έμμεσους φόρους (ΦΠΑ, πρόστιμα έμμεσων φόρων κ.λπ.), το 22% αφορά άμεσους φόρους (φόροι εισοδήματος, φόροι περιουσίας κ.λπ.) και το 2,8% αφορά λοιπά μη φορολογικά έσοδα.

– Περίπου 43.000 οφειλέτες χρωστούν περισσότερα από 93 δισ. ευρώ ενώ σχεδόν 3,5 εκατομμύρια μικροοφειλέτες χρωστούν μόλις 2,5 δισ. ευρώ. Ειδικότερα ποσοστό 87,4% των οφειλετών (3.554.463 οφειλέτες), με βασική οφειλή μικρότερη των 5.000 ευρώ, οφείλουν το 2,4% (2,465 δισ. ευρώ) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, ποσοστό 1,1% των οφειλετών (42.877 οφειλέτες), με βασική οφειλή μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ χρωστούν το 89,5% (93.378 δις ευρώ)

– Ο συνολικός αριθμός οφειλετών με ληξιπρόθεσμες οφειλές το 2018 ανήλθε σε 4.064.750, έναντι 4.068.857 το 2017.

– Το πλήθος των οφειλετών για τους οποίους λήφθηκαν μέτρα το 2018 ανήλθε σε 1.168.438 (μοναδικά ΑΦΜ) έναντι 1.050.077 το 2017. Το ποσοστό των οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της φορολογικής διοίκησης ανήλθε το 2018 σε 64% έναντι στόχου 59%.

Πηγή:Η Καθημερινή