Δωρεάν εκδηλώσεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα

1559

Οι «Ιστορίες της Νύκτας» είναι μια πιλοτική δράση του υπουργείου Πολιτισμού και αφορά εκδηλώσεις σε δημόσια μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.