Ο Γιώργος Κιμούλης πρόεδρος του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος!

1496

Γράφει η Κατερίνα Μαθιουδάκη

Μετά την τακτική συνέλευση της εταιρείας, ο Γιώργος Κιμούλης κρατάει επίσημα τα σκήπτρα του ιδρύματος “Σταύρος Νιάρχος”.

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών:
Σήμερα, Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.», κατά την οποία εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη. Τα μέλη αυτά ορίσθηκαν, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2.4 του ν. 3785/2009 (Α’ 138), από το Ελληνικό Δημόσιο. Ένα από τα μέλη ορίσθηκε καθ’ υπόδειξη της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Ε.Λ.Σ.) και ένα καθ’ υπόδειξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (Ε.Β.Ε.), ενώ ως μέλος ορίσθηκε, ex officio, και ο Δήμαρχος Καλλιθέας Αττικής.

Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Π.Ι.Σ.Ν. Α.Ε. είναι τα εξής:
1. Γιώργος Κιμούλης – Πρόεδρος
2. Νίκος Μανωλόπουλος- Διευθύνων Σύμβουλος
3. Ματίνα Στέα – Μέλος
4. Ανδρέας Νοταράς – Μέλος
5. Δημήτρης Κάρναβος – Μέλος – Δήμαρχος Καλλιθέας
6. Γιώργος Κουμεντάκης – Μέλος – Εκπρόσωπος Εθνικής Λυρικής Σκηνής
7. Δημήτρης Δημητρόπουλος – Μέλος – Εκπρόσωπος Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδας