Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το επίδομα θέρμανσης – Τι αλλάζει στη διαδικασία και στα ποσά χορήγησης

399

Νωρίτερα από κάθε άλλη φορά θα δοθεί φέτος το επίδομα θέρμανσης και παράλληλα θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερο.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος παραμένουν τα ίδια με πέρυσι, ωστόσο το επίδομα θα είναι σημαντικά αυξημένο, αποτέλεσμα του πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου που δημιουργήθηκε εφέτος, και ο οποίος κατευθύνεται αποκλειστικά στην κοινωνία, ιδιαίτερα στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

Πέρυσι είχε δοθεί επίδομα ύψους 0,16 ευρώ ανά λίτρο πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης και υπήρχαν συγκεκριμένα όρια κατανάλωσης με βάση τα τετραγωνικά της κατοικίας και τη γεωγραφική ζώνη.

Αυτό είχε ως συνέπεια είτε να επιδοτείται ένα μικρό μόνο μέρος του κόστους που κατέβαλε ο δικαιούχος (περί του 15%), είτε νοικοκυριά που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να καταναλώσουν το μέγιστο επιτρεπτό να λαμβάνουν πολύ μικρότερη επιδότηση από αυτή που δικαιούνταν.

Με την αλλαγή του τρόπου καταβολής του επιδόματος, αλλά και λόγω της αύξησης του καταβαλλομένου ποσού εκτιμάται ότι οι δικαιούχοι θα είναι κατά πολύ περισσότεροι.

Το υπουργείο Οικονομικών κατέληξε σε μια απλοποιημένη διαδικασία που θα διευκολύνει τους καταναλωτές.

Προϋποθέσεις

Φέτος, για να λάβει ο δικαιούχος το ανωτέρω επίδομα αρκεί να πραγματοποιήσει αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης αξίας ίσης ή μεγαλύτερης με το διπλάσιο του ανωτέρω επιδόματος. Έτσι η επιδότηση αυξάνεται στο 50% επί του σχετικού κόστους που καταβάλλει ο δικαιούχος για τις αγορές μέχρι του ανωτέρω ύψους.

Με αυτό τον τρόπο, νοικοκυριά που δεν έχουν τη δυνατότητα να καταναλώσουν μεγάλες ποσότητες θα λάβουν σημαντικά υψηλότερο επίδομα.

Επιπροσθέτως προβλέπεται αύξηση του επιδόματος κατά 10% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ώστε να καταστεί το επίδομα ακόμη πιο κοινωνικά δίκαιο, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά δεδομένα των νοικοκυριών.

Επιπλέον, φέτος για πρώτη φορά θα λάβουν πρόσθετο επίδομα οι ορεινοί Δήμοι της Α’ Ζώνης, που αντιμετωπίζονταν ως πεδινοί μέχρι τώρα.

Επίσης, οι ορεινές κοινότητες που ανήκουν σε Δήμους που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως ορεινοί, θα λάβουν υψηλότερο επίδομα κατά 20%, όπως προβλέπεται για τους ορεινούς Δήμους.

Τα ποσά και οι ζώνες

Νοικοκυριά χωρίς παιδιά θα εισπράττει 250 ευρώ στις ορεινές περιοχές της α’ ζώνης, και 200 ευρώ στις μη ορεινές. Θα εισπράττει 180 ευρώ στις ορεινές περιοχές της β’ ζώνης και 144 ευρώ στις μη ορεινές. Θα εισπράττει 110 ευρώ στις ορεινές περιοχές της γ’ ζώνης και 88 ευρώ στις μη ορεινές. Και τέλος θα παίρνει 80 ευρώ στις ορεινές περιοχές της Δ’ ζώνης και 64 ευρώ στις μη ορεινές.

Για κάθε παιδί, θα υπάρχει προσαύξηση 10% επί του αρχικού ποσού επιδόματος που αναφέρθηκε. Έτσι:

– Στις ορεινές περιοχές της Α’ ζώνης θα δίδονται 275 ευρώ με ένα παιδί, 300 ευρώ με δύο παιδιά, 325 ευρώ με τρία παιδιά και 350 ευρώ με τέσσερα παιδιά και πάνω. Στις μη ορεινές περιοχές της Α’ ζώνης θα δίνονται 220 ευρώ με ένα παιδί, 240 ευρώ με δύο παιδιά, 260 ευρώ με τρία παιδιά και 280 ευρώ με τέσσερα παιδιά και πάνω.

– Στις ορεινές περιοχές της Β’ ζώνης, θα δίδονται 198 ευρώ με ένα παιδί, 216 ευρώ με δύο παιδιά, 234 ευρώ με τρία παιδιά και 252 ευρώ με τέσσερα παιδιά και πάνω. Στις μη ορεινές περιοχές της β’ ζώνης, θα δίδονται 158 ευρώ με ένα παιδί, 173 ευρώ με δύο παιδιά, 187 ευρώ με τρία παιδιά και 202 ευρώ με τέσσερα παιδιά και πάνω.

– Στις ορεινές περιοχές της γ’ ζώνης θα δίδονται 121 ευρώ με ένα παιδί, 132 ευρώ με δύο παιδιά, 143 ευρώ με τρία παιδιά και 154 ευρώ με τέσσερα παιδιά και πάνω. Στις μη ορεινές περιοχές, το επίδομα θα ξεκινά από τα 97 ευρώ για όσους έχουν ένα παιδί και θα προστίθενται επιπλέον 9 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι τα τέσσερα.

– Στην Δ’ ζώνη, τέλος, το επίδομα στις ορεινές περιοχές θα ξεκινά από τα 88 ευρώ για όσους έχουν ένα παιδί, και θα προσαυξάνεται με 8 ευρώ για κάθε παιδί επιπλέον. Για τις μη ορεινές περιοχές, η προσαύξηση θα είναι 6,4 ευρώ για κάθε παιδί κάτι που σημαίνει ότι με ένα παιδί θα δίδονται 70 ευρώ, με δύο παιδιά 77 ευρώ με τρία παιδιά 83 ευρώ και με τέσσερα παιδιά 90 ευρώ.

Tο χρονοδιάγραμμα

Το επίδομα θα δοθεί κατόπιν αίτησης του δικαιούχου στη σχετική εφαρμογή του TAXISNET, την οποία θα πρέπει να συμπληρώσει έως τις 20 Δεκεμβρίου 2019 και θα πρέπει να πραγματοποιήσει τις σχετικές αγορές πετρελαίου θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Το επίδομα θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Σημειώνεται ότι το συνολικό δημοσιονομικό κόστος του επιδόματος αναμένεται να ανέλθει στα 68 εκατ. ευρώ, έναντι 57,5 εκατ. ευρώ που είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2019 και αναμενόταν ισόποσο ποσό να δοθεί το 2020.