Οριστικά τίτλοι τέλους για το Mega

964

Οριστικά και αμετάκλητα πέφτουν τίτλοι τέλους για το Mega, μετά τη δημοσίευση χθες της απόφασης από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκε ότι το κανάλι πρέπει να κλείσει με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που δρομολόγησε τις διαδικασίες αδειοδότησης των καναλιών, στις οποίες το Mega δεν μετείχε.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με δύο αποφάσεις της και με προεδρεύοντα τον αντιπρόεδρο Γεώργιο Παπαγεωργίου και εισηγητή τον Ηλία Μάζο, έκρινε ότι πλέον το Mega είναι υποχρεωμένο να κλείσει οριστικά, καθώς απορρίφθηκαν οι αιτήσεις που είχαν κατατεθεί τόσο από το κανάλι όσο και από 112 εργαζομένους σε αυτό, που ζητούσαν παράταση ζωής μετά την απόφαση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, το οποίο ζήτησε τη διακοπή λειτουργίας του καναλιού μετά την ολοκλήρωση της αδειοδότησης των καναλιών.

Το Mega ουσιαστικά διέκοψε τη μετάδοση ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών πριν από δύο χρόνια και στη συνέχεια δεν έλαβε μέρος στις διαγωνιστικές διαδικασίες αδειοδότησης των καναλιών ούτε υπέβαλε δήλωση αλλαγής της φυσιογνωμίας του.

To σκεπτικό

Το ανώτατο δικαστήριο με σκεπτικό και σειρά επιχειρημάτων έκρινε ότι το Mega πρέπει να κλείσει, καθώς αποφάσισε πως όσα κανάλια δεν έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία αδειοδότησης που προβλέπει ο νόμος δεν μπορούν πλέον να εκπέμπουν σε εθνική εμβέλεια.

Οι σύμβουλοι της Επικρατείας στις αποφάσεις τους αναφέρουν, μεταξύ άλλων, ότι «μετά την εφαρμογή του Ν. 4496/2017 οι τηλεοπτικοί σταθμοί εξαρτούν τη συνέχιση της λειτουργίας τους από τη συμμετοχή τους σε προκηρυχθείσα διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης».

Ακόμη, υπογραμμίζουν ότι «στην περίπτωση μη συμμετοχής ή απαράδεκτης ή ανεπιτυχούς συμμετοχής τηλεοπτικού σταθμού σε προκηρυχθείσα διαδικασία αδειοδότησης, επιβάλλεται κατά δέσμια αρμοδιότητα ο τερματισμός λειτουργίας του μετά την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας, χωρίς να καταλείπεται στάδιο εκτίμησης των κατ’ ιδίαν περιστάσεων».

Σε άλλο σημείο των δικαστικών αποφάσεων επισημαίνεται ότι δεν αντίκειται στη συνταγματική διάταξη ή στις αρχές της αναλογικότητας και του κράτους δικαίου νόμος που επιβάλλει τον τερματισμό της λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών που δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλήρως τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις λειτουργίας.

Πηγή: Η Καθημερινή,Ιωάννα Μάνδρου