Ποιο είναι το δίχτυ ασφαλείας για τους “κόκκινους” δανειολήπτες

699

Εντός των προσεχών ημερών κυβέρνηση και τράπεζες συστήνουν επιτροπή η οποία θα εξετάσει τις πραγματικές ανάγκες σε ό,τι αφορά την ένταξη «κόκκινων» δανειοληπτών σε ένα καθεστώς πραγματικής προστασίας ως προς την πρώτη κατοικία. Οδηγός για την αποτίμηση των πραγματικών αναγκών θα είναι οι βάσεις δεδομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η Επιτροπή αυτή, η σύσταση της οποίας είχε αποφασιστεί στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τις τράπεζες, αναμένεται να συγκροτηθεί άμεσα, με δεδομένο πως οι θεσμοί θα είναι στη χώρα μας στις 20 Ιανουαρίου. Άλλωστε, η δίμηνη παράταση του νόμου Κατσέλη για τα φτωχά νοικοκυριά θέτει από μόνη της το χρονικό περιθώριο για τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν σε ό,τι αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας και το νέο θεσμικό πλαίσιο. Οι αποφάσεις θα πρέπει να είναι έτοιμες αλλά και να έχουν περάσει από τη βάσανο των θεσμών ώστε το καινούργιο θεσμικό πλαίσιο να έχει πρόβλεψη τόσο για το minimum της προστασίας όσο και για τις προϋποθέσεις των νοικοκυριών που θα ενταχθούν στην προστασία αυτή.

Σύμφωνα λοιπόν με το αποτέλεσμα των εργασιών αυτών, θα αποφασιστούν οι παράμετροι και τα όρια προστασίας της πρώτης κατοικίας των οφειλετών, αλλά και το πόσο θα είναι δυνατό οι τράπεζες να προχωρούν ακόμη και σε γενναίο κούρεμα των ιδιωτικών οφειλών σε ειδικές περιπτώσεις.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα

Σύμφωνα με τα όσα είχαν αποφασιστεί στη σύσκεψη με τον πρωθυπουργό, σημειώνεται ότι θα δημιουργηθεί μία ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα χρησιμεύει στην επιλεξιμότητα οφειλετών οι οποίοι μπορούν και πρέπει να ενταχθούν σε καθεστώς προστασίας και επομένως ευεργετικής ρύθμισης. Δεν είναι ακόμη διευκρινισμένο, έχουν ωστόσο υπάρξει σχετικές συζητήσεις γύρω από το θέμα, αν θα αντιμετωπιστεί συνολικά το χρέος των νοικοκυριών προς όλους τους φορείς (τράπεζες και Δημόσιο) μέσα από την πλατφόρμα αυτήν ή αν τελικώς η πλατφόρμα θα λειτουργήσει τουλάχιστον σε πρώτη φάση για την επιλεξιμότητα των οφειλετών των τραπεζών και μάλιστα μόνο σε ό,τι αφορά τα στεγαστικά τους δάνεια, κάτι που θεωρείται και πιθανότερο.

Διευκρινίσεις απαιτούνται ακόμη και για το κατά πόσον η χρήση της πλατφόρμας θα αποσυνδέεται από τυχόν νομική διευθέτηση της οφειλής ή θα υπάρχει συνδυασμός της δικαστικής και της εξωδικαστικής οδού μέσα από συγκεκριμένα κριτήρια.
Οι τράπεζες επείγονται να διαμορφωθεί το πλαίσιο προκειμένου να τιτλοποιήσουν ή να πωλήσουν πακέτα στεγαστικών δανείων για τα οποία δεν φαίνεται να υπάρχει ειδικό ενδιαφέρον στο πλαίσιο του ότι δεν υπάρχει σαφές περιγεγραμμένο πλαίσιο.

Σε καθυστέρηση

Τα ανοίγματα σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι καταγγελμένες απαιτήσεις) συνέχισαν την πτωτική τους πορεία κατά το α’ εξάμηνο του 2018 και ανήλθαν σε 19,9 δισ. ευρώ (22% των ΜΕΑ), σημειώνοντας κάμψη κατά 8,4% σε σχέση με το τέλος του 2017. Παρ’ όλα αυτά επισημαίνεται ότι το 68,1% των ΜΕΑ που εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία έχουν καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός έτους και αποτελούν απαιτήσεις οι οποίες εν δυνάμει θα καταγγελθούν στο άμεσο μέλλον. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα στεγαστικά δάνεια διαμορφώνεται σε 74,1% και για τα επιχειρηματικά σε 64,2%, ενώ για τα καταναλωτικά δάνεια τα οποία έχουν καθυστέρηση μεγαλύτερη του εξαμήνου το ποσοστό διαμορφώνεται σε 79,4%. Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω ποσοστά είναι χαμηλότερα έναντι αυτών στο τέλος του 2017.

Τα πιστωτικά ιδρύματα είναι αποφασισμένα το νέο έτος να εντάξουν τα δάνεια ιδιωτών και κυρίως τα στεγαστικά σε πακέτα προς πώληση, τιτλοποίηση κ.λπ. και για τον λόγο αυτόν έχουν ανάγκη από το καινούργιο θεσμικό πλαίσιο.
Σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, προωθείται ένα μοντέλο επιδότησης φτωχών δανειοληπτών, κάτι το οποίο δεν βρίσκει αντίθετες τις τράπεζες, αν και πρέπει να υπάρξει αυστηρός καθορισμός του τι τελικώς σημαίνει φτωχός ιδιώτης.

Ανταλλαγές

Οι τράπεζες, αναμένοντας το πλαίσιο των νομοθετικών ρυθμίσεων, προχωρούν σε διαπραγματεύσεις με ξένους οίκους προκειμένου να επιλύσουν τα προβλήματά τους. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν κεφαλαιακές ανάγκες συζητούν να δώσουν τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων τους σε μεγάλα funds με αντάλλαγμα τη συμμετοχή σε εκδόσεις τους.
Συγχρόνως προετοιμάζονται και για νέες εκδόσεις υπό την προϋπόθεση πως οι συνθήκες θα το επιτρέψουν και ότι η χώρα θα έχει προηγηθεί σε μια έξοδο προς τις αγορές.

Πηγή:Ναυτεμπορική