Πόσο ύπνο χρειαζόμαστε καθημερινά;

1099

Το Εθνικό Ίδρυμα Ύπνου της Αμερικής  εξέδωσε νέες κατευθύνσεις για την ανάγκη του ύπνου, σύμφωνα με κάθε ηλικία. Τα νέα ευρήματα τροποποιούν τις προηγούμενες κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με το μέλος της επιτροπής, Δρ Lydia DonCarlos.

• Νεογνά (0-3 μήνες): 14-17 ώρες κάθε μέρα

• Βρέφη (4-11 μηνών): 12-15 ώρες

• Μικρά παιδιά (1-2 ετών): 11-14 ώρες

• Παιδιά προσχολικής ηλικίας (3-5): 10-13 ώρες

• Παιδιά σχολικής ηλικίας (6-13): 9-11 ώρες

• Έφηβοι (14-17): 8-10 ώρες

• Νεότεροι ενήλικες (18-25): 7-9 ώρες

• Ενήλικες (26 – 64): 7-9 ώρες •

Ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας (65+): 7-8 ώρες – See more at: