Θλιβερά τα στοιχεία για την αγορά εργασίας : οι διευθυντές έγιναν υπάλληλοι και οι πτυχιούχοι πωλητές

462

Απογοητευτική είναι η διαπίστωση του ΣΕΒ ότι το στελεχιακό δυναμικό της χώρας τα τελευταία χρόνια υποβιβάζεται, με τους διευθυντές να γίνονται υπάλληλοι και τους νέους με προσόντα να απασχολούνται σε θέσεις πολύ κατώτερες από τις δεξιότητες που έχουν.

Όπως αναφέρει σε ανάλυσή του, αυτό το γεγονός υπονομεύει την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, καθώς παρατηρείται μεν αύξηση απασχόλησης, αλλά πρόκειται για απασχόληση χαμηλών δεξιοτήτων και μισθών.

Υπερπληθώρα πωλητών και υπαλλήλων παροχής υπηρεσιών, και εργαζόμενοι υψηλών δεξιοτήτων που εργάζονται σε θέσεις αναντίστοιχες των προσόντων τους.

Αυτό που συνέβη στη χώρα είναι ότι όχι μόνο δεν μετατοπίσθηκαν οι εργαζόμενοι στους δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, αλλά όσοι δεν έφυγαν στο εξωτερικό και δεν είναι ακόμη άνεργοι μετατοπίσθηκαν σε εργασίες για τις οποίες έχουν πολύ περισσότερα προσόντα από αυτά που απαιτούνται, και συνεπώς υποαπασχολούνται.

Δεν είναι, λοιπόν, και μεγάλο μυστήριο γιατί πέφτει η παραγωγικότητα σε όλη την περίοδο προσαρμογής, με την εξαίρεση της μεταποίησης, σχεδόν παντού, επισημαίνεται στην ανάλυση του Συνδέσμου.

Χάθηκαν 377.000 θέσεις διεθυντικών στελεχών

Ενδεικτικά της κατάστασης είναι τα στοιχεία που παραθέτει σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό στη χώρα από το 2008 μέχρι σήμερα:

Διευθυντικά στελέχη: Το 2008 υπήρχαν στη χώρα 482.000  διευθυντικά στελέχη, δέκα χρόνια αργότερα έχουν μείνει μόνο 105.000 (κυρίως λόγω απωλειών στο εμπόριο και τον τουρισμό), έχοντας μάλιστα μειωθεί και κατά 77.000 άτομα από το 2013 και μετά.

Την ίδια περίοδο παρατηρείται μια τεράστια απομείωση της βάσης δεξιοτήτων της χώρας. Από στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, προκύπτει ότι:

Ειδικευμένοι τεχνίτες: Ενώ το 2008 υπήρχαν 668.000 ειδικευμένοι τεχνίτες, το 2018 έχουν απομείνει μόνο 353.000, έχοντας αυξηθεί μόλις κατά 1,8 χιλ. άτομα από το 2013 και μετά.

Τεχνικοί και βοηθοί επιστήμονες: Ενώ ανέρχονταν σε 397.000 άτομα το 2008, δέκα χρόνια αργότερα ήταν 304.000, αν και οι αριθμοί τους αυξήθηκαν κατά 34.000 άτομα από το 2013 και μετά.

Χειριστές μηχανημάτων: Από 331.000 άτομα το 2008, έχουν μειωθεί σε 257.000 το 2018, αν και αυξήθηκαν κατά 34.000 άτομα από το 2013 και μετά.

Υπάλληλοι γραφείου: Έχουν, τέλος, μειωθεί και οι υπάλληλοι γραφείου, από 546.000 άτομα το 2008 σε 419.000 το 2018, έχοντας, όμως, αυξηθεί κατά 70.000 άτομα από το 2013 και μετά.

Πωλητές και υπάλληλοι παροχής υπηρεσιών: Από την άλλη μεριά, παρατηρείται μια υπερπληθώρα πωλητών και υπαλλήλων παροχής υπηρεσιών, που από 678.000 άτομα το 2008 ανέρχονται πλέον σε 909.000 άτομα το 2018.

Επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενοι: Παράλληλα, οι επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενοι αυξήθηκαν και αυτοί μονοτονικά, καθόλη τη διάρκεια της προσαρμογής, από 674.000 άτομα το 2008 σε 741.000 το 2018.

Τα μεγέθη αυτά δημιουργούν έντονο προβληματισμό για την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας, καθώς μεταξύ 2008 και 2018 χάθηκαν από την παραγωγή 1.083 χιλ. άτομα σε επαγγέλματα κατά κανόνα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και προστέθηκαν ταυτόχρονα 307.000 άτομα, κυρίως πωλητές και υπάλληλοι παροχής υπηρεσιών (+231.000) και ελεύθεροι επαγγελματίες (+67.000).