Δίπλωμα οδήγησης από τα 17 – Εξετάσεις με κάμερες – Όλες οι αλλαγές

797

Νέες τεχνολογίες για τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας εξέτασης υποψηφίων, «σπάσιμο» της πρακτικής εξέτασης σε δύο ημέρες και οδήγηση από τα 17 έτη συνοδεία έμπειρου οδηγού περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τις αλλαγές στο σύστημα χορήγησης διπλωμάτων οδήγησης. Ταυτόχρονα, ο εκπαιδευτής θα βγαίνει εκτός οχήματος κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Η δοκιμασία προσόντων (πρακτική εξέταση) του υποψήφιου οδηγού θα διενεργείται σε δύο στάδια. Προϋπόθεση για να περάσει κανείς στο δεύτερο στάδιο (δοκιμασία ελιγμών) είναι να πετύχει στο πρώτο, που αφορά την πορεία. Η εξέταση θα διενεργείται σε διαφορετική ημέρα.

Πρώτη φορά θα καταγράφεται το σύνολο της διαδικασίας. Θεωρητική και πρακτική εξέταση θα μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο και θα καταγράφονται με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Το καταγεγραμμένο υλικό, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα προστατεύεται αυστηρά από οποιαδήποτε παρέμβαση, ενώ με υπουργική απόφαση θα διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων. Τα δεδομένα ήχου και εικόνας θα αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικά αρχεία, στα οποία θα μπορεί να ανατρέχει το νεοσύστατο Σώμα Εξεταστών. Αυτό θα εδρεύει στο υπουργείο Υποδομών και θα προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους, ώστε να επιβεβαιώνεται η ορθότητα της διαδικασίας. Απενεργοποιημένα θα είναι κινητά τηλέφωνα και συσκευές επικοινωνίας, πλην αυτών που καταγράφουν την εξέταση. Οι σχολές οδήγησης πρέπει να εγκαταστήσουν μέσα στο όχημα σύνδεση με το Διαδίκτυο, ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου του υπουργείου Υποδομών, μικρόφωνο και κάμερα που να εικονίζει όλη την καμπίνα του αυτοκινήτου. Ταυτόχρονα, είναι υποχρεωτική η ανάρτηση ανακοίνωσης σε ευδιάκριτο σημείο που να αναφέρει ότι ο χώρος βιντεοσκοπείται και η εικόνα και ο ήχος μεταδίδονται στο κέντρο ελέγχου.

Οσον αφορά στο σύστημα συνοδευόμενης οδήγησης για νέους υποψηφίους ηλικίας 17 ετών, προβλέπεται η εκπαίδευση από εκπαιδευτή, η διεξαγωγή θεωρητικής εξέτασης, η χορήγηση βεβαίωσης από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου για συνοδευόμενη (από ενήλικα-έμπειρο που να μην έχει κανένα βαθμό ποινής στο point system) οδήγηση. Η συνοδευόμενη οδήγηση προβλέπεται για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών ή 100 ωρών, οι δέκα εκ των οποίων να πραγματοποιούνται μία ώρα τουλάχιστον μετά τη δύση του ηλίου. Με τη συμπλήρωση του 18ου έτους θα μπορούν οι υποψήφιοι να εξεταστούν στο πρακτικό κομμάτι, ώστε να τους χορηγηθεί το κανονικό δίπλωμα.

Τέλος, οι εξεταστές (υπάλληλοι της περιφέρειας) συνεχίζουν να λαμβάνουν το επίδομα για τη διεξαγωγή των εξετάσεων μέχρι να εκπνεύσει η παράταση και να οριστεί η ισχύς του νέου συστήματος σε δεύτερο χρόνο με νέα υπουργική απόφαση.