ΕΝΦΙΑ για ακόμη 15 χρόνια!

1095

Για μια 15ετία ακόμη θα επιβαρυνθεί ο φορολογούμενος πολίτης με τον Ειδικό Φόρο Ιδιοκτησίας, πρώην ΕΝΦΙΑ, όπως προβλέπεται σαφώς στο νέο αναπτυξιακό νόμο.

Παρά τις προεκλογικές εξαγγελίες για κατάργησή του η κυβέρνηση τον παγιώνει με ορίζοντα το 2031, περιμένοντας έσοδα 54,4 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με το νέο αναπτυξιακό νόμο που δόθηκε στη δημοσιότητα, το ελληνικό κράτος προσβλέπει συνολικά σε έσοδα 1,45 δις. ευρώ τη 15ετία 2016-2031. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος που θα προέλθουν από τη λειτουργία των επενδύσεων που θα δημιουργηθούν θα αγγίξουν τα 301,2 εκατ. ευρώ, από το ΦΠΑ τα 572,5 εκατ. ευρώ, από τις Ασφαλιστικές Εισφορές τα 522,1 εκατ. ευρώ και από την είσπραξη του ΕΝΦΙΑ τα 54,4 εκατ. ευρώ.