Η Κως ως τουριστικός προσβάσιμος θαλάσσιος προορισμός

506

Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης προμήθειας και εγκατάστασης μη μόνιμων συναρμολογούμενων διατάξεων για την αυτόνομη πρόσβαση εμποδιζόμενων ατόμων στη θάλασσα, αποφάσισε ο Δήμος Κω, στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργίας ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών.

Ειδικότερα, το έργο θα υλοποιηθεί σε δημόσιες παραλίες της Κω, στις περιοχές Κρητικά, Τιγκάκι, Καρδάμαινα και Καμάρι Κεφάλου.

Η πράξη περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την προμήθεια των ακόλουθων:

-Διάδρομο προσβασιμότητας ΑΜΕΑ ο οποίος θα διαφοροποιείται από παραλία σε παραλία και θα είναι εκτυλισσόμενος.

-Αμφίβιο αμαξίδιο ΑΜΕΑ.

-Προκατασκευασμένο χώρο υγιεινής για ΑΜΕΑ.

-Αποδυτήριο για ΑΜΕΑ.

-Μηχάνημα απομάκρυνσης λυμάτων και απολύμανσης.

-Trailer μεταφοράς 4 τουαλετών ΑΜΕΑ.

– Πληροφοριακές πινακίδες για ΑΜΕΑ

Συνοπτικά θα τοποθετηθούν δυο ως άνω αναφερόμενες εγκαταστάσεις ανά περιοχή παρέμβασης. Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 215.119,01 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%.

Σημειώνεται ότι η δράση Ολοκληρωμένος Τουριστικός Προσβάσιμος Θαλάσσιος Προορισμός βασίζεται στην αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών που παρουσιάζει το πλούσιο παραλιακό μέτωπο της χώρας και έχει ως στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη τουρισμού ειδικών απαιτήσεων στις παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας και την προσέλκυση επισκεπτών ατόμων με αναπηρίες καθώς και άλλων κατηγοριών εμποδιζόμενων ατόμων.

Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθεί η δημιουργία των κατάλληλων ελαφρών, μη μόνιμων υποδομών (εγκαταστάσεων και προσβάσεων) στον ευρύτερο χώρο των παραλιών κολύμβησης, όσο και στο χώρο κολύμβησης, για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ και άλλων κατηγοριών ατόμων με κινητικά προβλήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές σχεδιασμού και κατασκευής. Οι υποδομές αυτές θα συνεισφέρουν στη δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Προορισμών σε διάφορες περιοχές της χώρας, δεδομένου ότι τα έργα που θα υλοποιηθούν επιδιώκεται να συμπληρώνουν υφιστάμενες υποδομές για άτομα με αναπηρίες σε μια περιοχή, ολοκληρώνοντας την αλυσίδα προσβασιμότητας με μια σειρά αλληλεξαρτώμενες και αλληλοσυμπληρούμενες παρεμβάσεις που διασφαλίζουν την αυτονομία, άνεση και ασφάλεια των ΑμΕΑ και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων.

Πηγή: tornos