Πιλοτικό σχέδιο για κατάργηση των βαθμών στα Γυμνάσια

649

Νέοι πειραματισμοί προωθούνται στον χώρο της Εκπαίδευσης, με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής να βάζει στο στόχαστρο τους βαθμούς στα Γυμνάσια.

Σύμφωνα με τα ΝΕΑ, επιδίωξη του Ινστιτούτου είναι οι μαθητές αντί να βαθμολογούνται με άριστα το 20, να βαθμολογούνται με άριστα το Α, με Α, Β, Γ δηλαδή, όπως γίνονταν στις πρώτες τάξεις του δημοτικού.

Στόχος του ιντιστούτου είναι να περιοριστεί η βαθμολογική πίεση στο Γυμνάσιο και τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού, καθώς στην πέμπτη και στην έκτη τάξη του δημοτικού σήμερα τα παιδιά δεν βαθμολογούνται με Α, Β, Γ, αλλά με άριστα το 10.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το σχέδιο αυτό αναμένεται να εφαρμοστεί πιλοτικά. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν  ήδη τον προβληματισμό τους τονίζοντας ότι δεν έχουν πάντα γνώση της προσωπικότητας του κάθε μαθητή, στοιχείο απαραίτητο για την περιγραφική αξιολόγηση.

 

Πηγή:Τα Νέα