Ρύθμιση οφειλών: Πώς υπολογίζεται ο αριθμός και το ύψος των δόσεων

697

Τις αιτήσεις των οφειλετών του Δημοσίου… αναμένει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Taxis για την υπαγωγή στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Περισσότεροι από 3,9 εκατομμύρια οφειλέτες του Δημοσίου έχουν την ευκαιρία να κλείσουν τους ανοικτούς λογαριασμούς τους με την εφορία. Οι ενδιαφερόμενοι θα εισέρχονται στον κόμβο με τους κωδικούς του Taxis, θα επιλέγουν ρυθμίσεις οφειλών και θα εμφανίζεται η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων.

Στην οθόνη που θα ανοίγει, οι οφειλέτες θα ενημερώνονται για το ύψος της οφειλής τους και για τις προσαυξήσεις με τις οποίες βαρύνεται η οφειλή. Θα απαντά κλικάροντας τα αντίστοιχα εικονίδια εάν είναι σε άλλη ρύθμιση ή όχι και το σύστημα αυτομάτως θα εμφανίζει το ύψος του εισοδήματος που είχε δηλώσει στην περυσινή φορολογική δήλωση, καθώς και τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων. Στη συνέχεια και εφόσον το εισόδημα υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ θα υπολογίζεται η φοροδοτική του ικανότητα, το ποσό δηλαδή που μπορεί να πληρώνει τον χρόνο.

Με βάση το στοιχείο αυτό και με δεδομένο ότι η ελάχιστη μηνιαία δόση καθορίστηκε σε 30 ευρώ και ο αριθμός των δόσεων ξεκινάει από τις 18 και φθάνει τις 120, θα διαμορφώνεται ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων που θα μπορεί ο φορολογούμενος να αποπληρώσει το χρέος του. Συγκεκριμένα, θα πληροφορείται τον αριθμό των δόσεων και την ελάχιστη δόση που θα πρέπει να καταβάλλει κάθε μήνα. Με την ολοκλήρωση της αίτησης θα αναρτάται ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων και  θα εκδίδεται η Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής με βάση την οποία θα πρέπει να καταβληθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών η πρώτη δόση της ρύθμισης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στη ρύθμιση μέχρι τις 28 Ιουνίου 2019 και αφορά οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως 31.12.2018. Η νέα ρύθμιση αφορά μισθωτούς, συνταξιούχους, επιτηδευματίες που έκλεισαν τα μπλοκάκια τους, ανέργους, αγρότες ειδικού καθεστώτος και γενικώς όσους εξαιρούνται από την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό και δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα.

Οπως προκύπτει από την απόφαση που συνυπογράφουν η αρμόδια υφυπουργός Κ. Παπανάτσιου και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής:

• Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018, οι οποίες, κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης (ΔΟΥ/Ελεγκτικών Κέντρων/Τελωνείων) και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

• Οφειλές που είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων του 2015 εξαιρούνται και δεν υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση, εφόσον οι ανωτέρω ρυθμίσεις απωλέσθησαν, μετά τις 6 Μαΐου 2019.

• Εάν εντός 3 εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης δεν καταβληθεί η πρώτη δόση της ρύθμισης, τότε ο οφειλέτης δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση και να υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης.

• Στην περίπτωση που ο οφειλέτης εκ παραδρομής δεν έχει καταβάλει το ποσό επιβάρυνσης εκπρόθεσμης καταβολής δόσης ή, γενικά, ποσά μικρού ύψους ή στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα η μη καταβολή δόσης ή μέρους δόσης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, αλλά αποτελεί ευθύνη τρίτου, η ρύθμιση δεν χάνεται, εφόσον ο οφειλέτης καταβάλει το ποσό κατόπιν της ενημέρωσής του από την αρμόδια εφορία για την τήρηση των όρων της ρύθμισης και την απώλεια αυτής, εντός σαράντα πέντε εργασίμων ημερών.

• Οταν η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον πρωτοφειλέτη, η υποβολή της διενεργείται μόνο στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών υπηρεσία.

Πώς υπολογίζονται ο αριθμός και το ύψος των δόσεων

Ελάχιστοι θα καταφέρουν να πιάσουν το ανώτατο όριο της ρύθμισης, δηλαδή τις 120 δόσεις. Για να μπορέσει δηλαδή να αποπληρώσει κάποιος την οφειλή του σε 120 δόσεις, θα πρέπει να χρωστάει ποσά μεγαλύτερα των 3.600 ευρώ.

Όμως, με βάση τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 3,3 εκατομμύρια χρωστούν λιγότερα από 3.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 2,3 εκατομμύρια κινούνται μεταξύ 50- 2.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι οφειλέτες της κατηγορίας αυτής θα αποπληρώσουν τα χρέη τους από 18 έως 100 κατ’ ανώτατο όριο δόσεις (όταν τα χρέη φθάνουν τις 3.000 ευρώ).

• Ποιοι εντάσσονται στη ρύθμιση και ποιοι μένουν εκτός.

– Για εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ, οι φορολογούμενοι με οφειλές στην εφορία θα υπάγονται κατ’ ευθείαν στο καθεστώς των 120 δόσεων, χωρίς κριτήρια και ελάχιστη δόση 30 ευρώ. Μάλιστα για όσους εξ αυτών έχουν οφειλή που δεν ξεπερνάει τις 3.000 ευρώ, δεν θα υπάρξει επιβάρυνση τόκων με την υπαγωγή στη ρύθμιση.

– Για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, θα εφαρμοστεί ένας προοδευτικός συντελεστής και θα υπολογίζεται ο αριθμός των δόσεων σε συνάρτηση με το χρέος. Ειδικότερα:

• Για τμήμα εισοδήματος έως 10.000 ευρώ δεν προβλέπεται, όπως αναφέρθηκε, συντελεστής. Για τμήμα εισοδήματος:

– Από 10.000,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ συντελεστής 4%.

– Από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ συντελεστής 6%.

– Από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ συντελεστής 8%.

– Από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ συντελεστής 10%.

– Από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ συντελεστής 12%.

– Από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ συντελεστής 15%.

– Από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ συντελεστής 20%.

–  Πάνω από 100.000 με συντελεστή  25%.

Πηγή: H Καθημερινή