Σαρωτικές αλλαγές στην Εκπαίδευση – Νέος τρόπος εισαγωγής στα ΑΕΙ

1361

Νόμος για  τη θέσπιση νέου συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μείωση της ύλης των υπαρχόντων σχολικών εγχειριδίων, ενιαίο πρόγραμμα σπουδών πληροφορικής από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού μέχρι και την τελευταία τάξη του Λυκείου και θεσμοθέτηση κρατικού πιστοποιητικού βασικής πληροφορικής, περιλαμβάνονται στις συνολικά 25 προτάσεις που προέκυψαν από τον έως τώρα διάλογο στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για τις  αλλαγές στον χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στην πρόταση του προέδρου της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής κ. Γαβρόγλου, προβλέπεται η θέσπιση νέου συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που να αποδεσμεύει το λύκειο από τις εξετάσεις εισαγωγής. Παράλληλα, προτείνεται αναδιαμόρφωση της ύλης σε σχέση με τα Προγράμματα Σπουδών, συγγραφή νέων σχολικών εγχειριδίων και υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα Προγράμματα Σπουδών και τις νέες διδακτικές προσεγγίσεις.

Ο  κ. Γαβρόγλου, κάνοντας λόγο για βάθος χρόνου 3-4 χρόνια εισηγείται τη διαμόρφωση νέου τρόπου εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με διαδικασίες που δεν θα εξαρτώνται αποκλειστικά από την απομνημόνευση και θα εγγυώνται ότι οι μαθητές θα σπουδάζουν τα γνωστικά αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν.

Επιδίωξη είναι να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή κοινοβουλευτική συναίνεση επί του κειμένου, το οποίο θα παρουσιαστεί την Πέμπτη στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Οι αλλαγές προτείνεται να υιοθετηθούν σταδιακά, ξεκινώντας από τον προσεχή Ιούνιο και θα ολοκληρωθούν τον Μάιο του 2022. Συνολικά, ο αριθμός των αλλαγών ανέρχεται σε 86. Ειδικότερα, στο κείμενο διακρίνονται οι προτεραιότητες σε 25 άμεσες (υιοθέτησή τους έως τον Νοέμβριο 2016), 33 μεσοπρόθεσμες (από τον Δεκέμβριο 2016 έως τον Μάιο 2018) και 28 μακροπρόθεσμες (από τον Ιούνιο 2018 έως τον Ιούνιο 2022).

Μεταξύ άλλων προτείνονται τα ακόλουθα:

– Ενίσχυση της παιδαγωγικής αυτονομίας των σχολικών μονάδων.

– Ενίσχυση του ρόλου των συλλόγων διδασκόντων ή και των σχολικών συμβουλίων στη διοίκηση των μονάδων.

– Επαναπροσδιορισμός πλαισίου – νομοθεσίας για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας.

– Μείωση και αναδιαμόρφωση της ύλης των βιβλίων.

-Διαμόρφωση πρότασης για τις γλώσσες και την αλληλουχία των γλωσσών.

– Πιστοποίηση της γλωσσομάθειας στο σχολείο.

– Εισαγωγή τεχνών, όπως θέατρο,οπτικοακουστική παιδεία, χορός, δημιουργική ανάγνωση, γραφή.

– Ανάπτυξη εθνικού πλαισίου δράσης για την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

– Αναβάθμιση της συμβουλευτικής και του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού.

– Εφαρμογή ενιαίου προγράμματος σπουδών πληροφορικής από το Δημοτικό έως το Λύκειο.

– Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη δημιουργική χρήση των νέων τεχνολογιών.

– Πιστοποίηση βασικών γνώσεων πληροφορικής στο σχολείο.

– Αναβάθμιση της εκπαίδευσης των αθλητικών δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με βασικές αρχές διατροφής.

– Δημιουργία δικτύου βιβλιοθηκών και σύνδεσή του με όλα τα σχολεία της Ελλάδας.

– Γενίκευση του ολοήμερου σχολείου.