Τι προβλέπει για τον τουρισμό το νέο χωροταξικό πλαίσιο στα νησιά του Ιονίου

507

Με απόφαση που συνυπέγραψαν ο Υπουργός και ο Αναπληρωτής Υπουργός, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης και Σωκράτης Φάμελλος, εγκρίθηκε το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) στα Ιόνια Νησιά, το οποίο αναθεωρεί και αντικαθιστά το προγενέστερο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της ίδιας Περιφέρειας.

Τουρισμός

Προβλέπεται η ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισμού και η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος μέσω της ενίσχυσης ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με προβολή του ιδιαίτερου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και του τοπίου.Το πρότυπο ανάπτυξης του τουρισμού συνδυάζει τον υφιστάμενο μαζικό τουρισμό με την ανάπτυξη ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού, με εκσυγχρονισμό των υφισταμένων μονάδων και ποιοτικές νέες κατασκευές.

Η τουριστική δραστηριότητα στην Περιφέρεια αναπτύσσεται με δύο βασικές μορφές: παραθαλάσσιου, μαζικού τουρισμού και ειδικού – εναλλακτικού τουρισμού.

Οι περιοχές παραθαλάσσιου, μαζικού τουρισμού της Περιφέρειας αποτελούν αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές. Οι αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές εντοπίζονται στον παράκτιο χώρο της Κέρκυρας και της Ζακύνθου και οι αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές εντοπίζονται στον παράκτιο χώρο της Λευκάδας και της Κεφαλλονιάς.

Οι περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού εντοπίζονται στα νησιά: Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθος, καθώς και τα Διαπόντια νησιά, Παξοί, Αντίπαξοι, Μεγανήσι, Κάλαμος, Καστός.

Βασική κατεύθυνση είναι η ανάπτυξη του τουρισμού με συνδυασμό των δύο αυτών μορφών τουρισμού. Για το μαζικό, παραθαλάσσιο τουρισμό δίδεται η κατεύθυνση εξυγίανσης, αποκατάστασης και αναβάθμισης των περιοχών όπου έχει ήδη αναπτυχθεί. Για τον ειδικό και εναλλακτικό τουρισμό δίδεται η κατεύθυνση αειφορικής ανάπτυξης στις υπόλοιπες παράκτιες περιοχές και την ενδοχώρα.

Στόχος είναι η βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα την κλιματική αλλαγή, η οποία αποτελεί σημαντική απειλή για τις παράκτιες περιοχές και επομένως για τον τουρισμό.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού προωθείται ο τουρισμός σκαφών αναψυχής, ο τουρισμός κρουαζιέρας και ο τουρισμός καταδύσεων αναψυχής και θαλάσσιου αθλητισμού, με τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων αναψυχής – φυσικών μουσείων θαλάσσιων οικοσυστημάτων και εναλίων αρχαιοτήτων.

Επιπλέον, προωθούνται οικο-πολιτιστικές διαδρομές που θα συμπεριλάβουν: Τα αξιόλογα φυσικά χερσαία και ειδικά τα αγροτικά τοπία (ελαιώνες, πεζούλες, παλιά ελαιοτριβεία, μύλοι, κλπ) και θαλάσσια τοπία (λιβάδια Ποσειδωνίας), σε συνδυασμό με το πολιτιστικό τοπίο (ενετικά κάστρα, μοναστήρια, εκκλησίες και ξωκλήσια), τους παραδοσιακούς, αξιόλογους και ενδιαφέροντες οικισμούς και οικιστικά σύνολα, τους κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, τις μη κηρυγμένες αρχαιολογικές θέσεις, μνημεία και σύνολα και τις ακτές.

Πηγή:corfupress