Επιστροφή πινακίδων με το μήνα από τη Δευτέρα – Πόσα θα πληρώσετε

946

 

Από τη Δευτέρα 16 Μαϊου θα μπορείτε να πάρετε πίσω τις πινακίδες του αυτοκινήτου σας από την Εφορία για όσους μήνες επιθυμείτε, αν και θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας  λίγο ακριβότερα.

Αναλυτικά,  όποιος πάρει με το μήνα πίσω τις πινακίδες θα πληρώσει τέλη κυκλοφορίας ως εξής:

-Για ένα μήνα καταβάλλονται τα 2/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας,

Για τρεις μήνες οι ιδιοκτήτες ΙΧ θα πληρώσουν τα 4/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας,

Για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του έτους, ο ιδιοκτήτης θα καταβάλει δύο μηνιάτικα περισσότερα από τους μήνες που θα χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητο.

Η  διαδικασία αυτή θα γίνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος  την τελευταία εργάσιμη ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του οχήματος, για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Στην περίπτωση που καθυστερήσει την επιστροφή των πινακίδων θα του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετησίων τελών κυκλοφορίας.