Πόσα χρωστά η χώρα μας και που

1058

Στα 321,7 δισ. ευρώ ανήλθε το δημόσιο χρέος  της χώρας μας στις 31 Μαρτίου 2016, σύμφωνα με γραπτή απάντηση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη στον βουλευτή των  ΑΝΕΛ, Δημήτρη Καμμένο.

Συγκεκριμένα η Ελλάδα χρωστάει :

-ομόλογα: 39,3 δισ.
-ομόλογα που κατέχει η ΕΚΤ: 14,7 δισ.
-ομόλογα που κατέχουν οι ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες: 5,8 δισ.
-έντοκα γραμμάτια: 14,9 δισ.
-repos: 11,01 δισ.
-EFSF (Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας): 130,9 δισ.
-ESM: 21,4 δισ.
-ΔΝΤ: 14,4 δισ.
-κράτη – μέλη Ευρωζώνης: 52,9 δισ.
-δάνεια από την Τράπεζα της Ελλάδος: 3,8 δισ.
-λοιπά δάνεια εσωτερικού: 0,3365 δισ.
-λοιπά δάνεια εξωτερικού: 4,8 δισ.
-ειδικά και διακρατικά δάνεια εξωτερικού (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων): 7,4 δισ.