Tι προβλέπει η συμφωνία παραχώρησης του Ελληνικού

1071

Στα οκτώ δισ. ευρώ υπολογίζεται  το ύψος της συνολικής επένδυσης στο Ελληνικό, η παραχώρηση του οποίου ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της σύμβασης πώλησης του 100% των μετοχών στη Lamda Development την Τρίτη.

Σύμφωνα με τη σύμβαση πώλησης, στο τίμημα των 915 εκατ. ευρώ προστίθεται και επιπλέον ποσό ύψους 1,2 δισ. ευρώ, που δεσμεύεται να καταβάλλει η εταιρία για την υλοποίηση των απαραιτήτων έργων σε επίπεδο υποδομών.Ο επενδυτής αποδέχθηκε να αναλάβει το κόστος σημαντικού αριθμού έργων πέρα των προβλεπόμενων στην αρχική σύμβαση.

Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία Μητροπολιτικού  Πάρκου Πράσινου και Αναψυχής 2.000.000 τ.μ. κοινόχρηστο και με ελεύθερη πρόσβαση σε όλους και με συγκοινωνιακή σύνδεση με τις γύρω περιοχές και την παραλία, επιπλέον χώρους πρασίνου και κοινωφελών χρήσεων 600.000 τ.μ. και 300.000 τ.μ. για κοινωφελή χρήση και κοινωνική ανταποδοτικότητα , μεγάλο δίκτυο πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων, εσωτερική γραμμή Τραμ και τουλάχιστον 1 χιλιόμετρο ανοικτής παραλίας προς όλους, διευκολύνοντας τις εξόδους του πάρκου προς τη θάλασσα.

Τα έργα που δεσμεύεται να υλοποιήσει ο επενδυτής είναι:

-Οι ανοιχτοί χώροι του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής

-Πρωτεύουσες συγκοινωνιακές υποδομές και εγκαταστάσεις

-Κύριες εγκαταστάσεις και δίκτυα κοινής ωφέλειας.

-Κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών , σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων και χώρο μεταφόρτωσης/ προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων προϊόντων στο ακίνητο για τη διαχείριση απορριμμάτων αποκλειστικά και μόνο του ακινήτου.

-Απαιτούμενα λιμενικά έργα

-Παράκαμψη και υπογειοποίηση τμήματος της Λεωφόρος Ποσειδώνος, εφόσον εγκριθεί

-Έργα ανασύστασης/ διευθέτησης ρεμάτων

-Εκτεταμένο Δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων εκτιμώμενου μήκους περίπου πενήντα  χιλιομέτρων

-Ανάληψη του 50% του κόστους μελέτης και κατασκευής κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, σταθμού μεταμόρφωσης απορριμμάτων και χώρου μεταφόρτωσης/ προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων προϊόντων σε περιοχή εκτός του ακινήτου υπό προϋποθέσεις

-Ενίσχυση συνδεσιμότητας μέσων σταθερής τροχιάς

-Υλοποίηση του μεγαλύτερου μέρους πολιτιστικών και αθλητικών χρήσεων εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου

-Αναπαλαίωση, λειτουργία και ανάδειξη των διατηρητέων κτηρίων εντός του ακινήτου

-Δημιουργία χώρων στέγασης των σωματείων ΑΜΕΑ εντός του Ακινήτου με αντίστοιχες των σημερινών προδιαγραφές

-Ανάπλαση/ αναβάθμιση παραλίας 1 χλμ.

Το 80% των επενδύσεων θα γίνει στα 12 χρόνια, έναντι των 15 που προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση.

Επιπλέον, προσδιορίζεται ότι ένα μεγάλο μέρος των επενδύσεων θα αφορά έργα υποδομής και ότι αυτά τα έργα θα γίνουν την πρώτη πενταετία, πρόβλεψη που δεν υπήρχε στην αρχική σύμβαση. Ειδικά ως προς το Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής συμφωνήθηκε ότι η ολοκλήρωσή του αποτελεί χρονικά επενδυτική προτεραιότητα. Κάθε αυτοτελές τμήμα του που ολοκληρώνεται εντός των πρώτων 5 ετών θα τίθεται στη διάθεση των πολιτών.

Σε ό,τι αφορά στην καταβολή του τιμήματος, θα γίνει σε συντομότερο χρόνο. Το 51% του συνολικού ονομαστικού Τιμήματος Αγοράς Μετοχών θα καταβληθεί έως το 2018, ενώ προβλεπόταν η καταβολή έως το 2022.

Επίσης, ο Επενδυτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει τη συντήρηση και την ασφάλεια του Μητροπολιτικού Πάρκου Πράσινου και Αναψυχής.

«Με την υπογραφή της νέας συμφωνίας για το Ελληνικό δρομολογείται η υλοποίηση μιας επένδυσης, η οποία θα σφραγίσει τη νέα αναπτυξιακή πορεία της χώρας» επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Στέργιος Πιτσιόρλας και τονίζει ότι «τα επόμενα χρόνια θα υλοποιείται στην Αττική το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης και θα δημιουργηθεί το μεγαλύτερο αστικό πάρκο σε όλη την Ευρώπη ».

Για δημιουργία 10.000 θέσεων εργασίας άμεσα και περίπου 70.000 «πολλών επαγγελματικών ειδικοτήτων» στην πλήρη ανάπτυξη του έργου στο Ελληνικό κάνει λόγο η Lamda Development σε ανακοίνωσή της. Παράλληλα, τονίζει ότι η συμβολή του έργου στο ΑΕΠ αναμένεται να φθάσει στο 2%, διασφαλίζοντας σημαντικά έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο και το Ασφαλιστικό Σύστημα, που σε βάθος 25ετίας θα ανέλθουν σε 10 δισ. ευρώ σωρευτικά. Η Lamda Development  σημειώνει ότι επιπτώσεις του έργου στην τουριστική ανάπτυξη θα είναι μεγάλες, λόγω της εκτιμώμενης προσέλκυσης περίπου 1.000.000 πρόσθετων τουριστών  ετησίως.