Το bullying πλέον θα τιμωρείται με 6 μήνες φυλάκισης

970

Με 6 μήνες φυλάκισης θα τιμωρείται οποίος ασκεί bullying σύμφωνα με ειδική διάταξη που φέρνει προς ψήφιση  ο υπουργός Δικαιοσύνης, Νίκος Παρασκευόπουλος.

Με την ίδια ποινή θα τιμωρείται και όποιος δεν απέτρεψε το συμβάν ή παραμέλησε τα καθήκοντά του σύμφωνα με τη διάταξη.

Η διάταξη αναφέρει:

«Άρθρο 312. Πρόκληση βλάβης με συνεχή σκληρή συμπεριφορά.

Αν δεν συντρέχει περίπτωση βαρύτερης αξιόποινης πράξης, τιμωρείται με φυλάκιση όποιος με συνεχή σκληρή συμπεριφορά προξενεί σε τρίτον σωματική κάκωση ή άλλη βλάβη της σωματικής ή ψυχικής υγείας. Αν το θύμα δεν συμπλήρωσε ακόμη το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του ή δεν μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του και ο δράστης το έχει στην επιμέλεια ή στην προστασία του ή ανήκει στο σπίτι του δράστη ή έχει μαζί του σχέση εργασίας ή υπηρεσίας ή που του το έχει αφήσει στην εξουσία του ο υπόχρεος για την επιμέλειά του επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος με κακόβουλη παραμέληση των υποχρεώσεών του προς τα προαναφερόμενα πρόσωπα γίνεται αιτία να πάθουν σωματική κάκωση ή βλάβη της σωματικής ή ψυχικής τους υγείας».

Ο υπάρχων ποινικός κώδικας δεν μπορούσε να καλύψει περιπτώσεις όπου το θύμα ήταν ενήλικο. Αφορούσε μόνο θύματα κάτω των 17 ετών.